TŘÍDY PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTI, POŽÁRNÍ DVEŘE

protipožární dveře, požární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířka, výroba, montáž, prodej

Pro lepší orientaci v nabízených typech protipožárních uzávěrů jsme pro vás připravili stručný přehled používaných zkratek s popisem dané protipožární odolnosti. Požární odolnost označuje schopnost protipožárních dveří a uzávěrů odolávat plamenům a vysokým teplotám.

Požární dveře, protipožární dveře

  • EI - brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích
  • EW - omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

Výrobky označené EI zpravidla splňují přísnější požadavky protipožární bezpečnosti a mohou být použity i tam, kde jsou požadovány požární uzávěry EW.

Kouřotěsné dveře

  • S C - kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě, včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích

Kouřotěsné požární / protipožární dveře

  • EI S C - brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích
  • EW S C - omezují šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

Doba požární odolnosti protipožárních uzávěrů

  • Doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným údajem v minutách.
  • Např. 15, 30, 45, 60, 90.

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti

D1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.

D2 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únostnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření či uvolňování tepla.

D3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Jde např. o běžné dřevěné dveře.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - ODOLNOST - PŘÍKLADY OZNAČENÍ

  • protipožární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířkaEW 30 DP1 - protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru.
  • EI 60 DP1 - protipožární dveře bránící šíření požáru po dobu 60 minut vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru.