JANSEN JANISOL, PROSKLENÉ STĚNY, PŘÍČKY, OKNA

protipožární dveře, požární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířka, výroba, montáž, prodej

Švýcarské systémy ocelových profilů Jansen Janisol jsou určeny pro konstrukce dveří s přerušeným tepelným mostem, požárních uzávěrů a protipožárních pevných stěn.

Jansen Janisol 1 pro konstrukce dveří a pevných prosklení

prosklené stěny, příčky, okna Jansen Janisol

Systémem ocelových profilů Jansen Janisol lze zhotovit velmi efektivně jedno- a dvoukřídlé dveře, pevná prosklení či jejich kombinace. Stavební hloubka profilů je 60 mm. Pro sloupky a příčky lze využít i profily s šířkou 25, resp. 50 mm.

prosklené stěny, příčky, okna Jansen JanisolDveře a pevná prosklení Janisol jsou vybaveny dvojitým těsněním a přerušeným tepelným mostem. Díky tomu je tento profil vhodný i pro předěl mezi exteriérem a interiérem . Při použití padací prahové lišty splňují dveře parametry protikouřové konstrukce. Jako výplň se nejčastěji používá sklo nebo ocelový sendvič. Vnější vzhled dveří Janisol 1 je shodným systémem Economy a Janisol 2.

Jansen Janisol 2, protipožární dveře a stěny třídy EI

prosklené stěny, příčky, okna Jansen Janisol

Systémem ocelových profilů Jansen Janisol 2 lze zhotovit velmi efektivně jedno- a dvoukřídlé dveře, pevná prosklení či jejich kombinace s vyšší požární ochranou. Stavební hloubka profilů je 60 mm. Pro sloupky a příčky lze využít i profily s šířkou 25 resp. 50 mm.

Protipožární dveře Janisol 2 jsou vybaveny dvojitým nehořlavým těsněním a přerušeným tepelným mostem. Při použití padací prahové lišty splňují dveře parametry protikouřové konstrukce. Jako výplň se používá protipožární sklo nebo ocelový požární sendvič. Vnější vzhled dveří Janisol 2 je shodným systémem Economy a Janisol 1.

Jansen Janisol 3, protipožární dveře i stěny třídy EI 60

prosklené stěny, příčky, okna Jansen Janisol

Protipožární série Jansen Janisol 3 se stavební hloubkou 60mm je pokračováním osvědčeného systému Janisol 2. Díky vysoce kvalitním izolátorům a mechanickému spoji bylo dosaženo vynikající pevnosti. Štíhlé podhledové šířky profilů umožňují elegantní ztvárnění dveřních konstrukcí a prosklených stěn třídy požární odolnosti EI 60 DP1. Svým vzhledem je systém Janisol 3 shodný se systémem Janisol 2 a dá se v interiéru bezproblémově kombinovat s ostatními výrobky z profilu firmy Jansen.

Jansen Janisol 4, protipožární dveře i stěny třídy EI 90

prosklené stěny, příčky, okna Jansen Janisol

S novým profilovým systémem Jansen Janisol 4 zahrnujícím kování i příslušenství je možné sestavit jedno- a dvoukřídlové dveře (včetně nadsvětlíku a bočních dílů) i pevné stěny. Díky nové inteligentní protipožární výplni odolávají konstrukce Janisol C4 v požární třídě EI více jak 90 minut dle normy EN 1634.

Protipožární dveře Janisol C4 jsou osazeny dvojitým dorazovým těsněním. Kování, zámky a příslušenství lze velmi jednoduše integrovat do profilů. Pohledové vlastnosti řady Janisol C4 jsou téměř identické se všemi dveřními požárními systémy JANSEN.