NÁVOD, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE IGNIS, OSAZENÍ, MONTÁŽ

protipožární dveře, požární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířka, výroba, montáž, prodej

Protipožární dveře IGNIS jsou ocelový plný či prosklený otočný požární uzávěr s nosnou ocelovou konstrukcí křídel z ocelových profilů a s pláštěm z ocelových plechů, v neprůhledné výplni je tepelný izolant, průhlednou výplň křídla tvoří sklo příslušné o požární odolnosti. Ocelová zárubeň je atypická.

Použití protipožárních dveří IGNIS:

 • Montáž, musí provádět jen osoba k tomu pověřená či proškolená.
 • Typová zárubeň musí být usazena přesně, dle norem a požadavku výrobce.
 • Povrchová úprava musí splňovat požadavky zák. č.20/1996 Sb., o péči a zdraví lidu.
 • Pokud je výrobek dodáván v základním nátěru, jsou k němu dodávány pásky Intumex.Tyto pásky se instalují nalepením ke spoji horní a spodní vany, po obvodech stran bočních a horních. V případě dodávky výrobku již opatřeném vrchním a konečným nátěrem, jsou již pásky instalovány.
 • Kování, případně samozavírač se instaluje dle pokynů výrobce.
 • Štítky k označení, se montují do již předvrtaných otvorů ve výši horního pantu dveří,otvory pro montáž štítku u zárubně se zhotoví v zárubni na pantové straně v obdobné výšce jako štítek dveří.

Upozornění: výrobek splňuje požadavky certifikace tehdy, je-li opatřen páskami Intumex a evidenčním štítkem na dveřích i zárubni.

Montážní postup protipožárních dveří IGNIS

 1. Dveřní rám se montuje do připraveného „čistého“ stavebního otvoru.
 2. Stavební otvor musí být větší o 10mm na šířku a o 10mm na výšku než vnější rozměry rámu.
 3. Upevnění zárubně závisí na materiálu, do kterého je montována. Pokud není objednatelem či výrobcem požadováno speciální kotvení pomocí pracen, kotví se skrz nosný profil. Uchycení se provádí do předem připravených děr hmoždinkami od f. TOX (s kovovou čepičkou), nebo „turbošrouby“ odpovídající délky (dle materiálu stěny).
 4. Pokud je zárubeň opatřena prahovou spojkou, tak bude zapuštěna do podlahy (-40mm) a bude zabetonována (nebo zároveň s podlahou a musí být přišroubována).
 5. Spára okolo rámu musí být vypěněna protipožární pěnou a posléze zatmelena nebo jinak povrchově upravena. Utěsnění prostoru mezi zárubní a zdí či SDK příčkou musí splňovat požární odolnost minimálně stejnou jako má požární uzávěr. Těsnící tmely a pěny nejsou součástí dodávky. Výsledná spára mezi úrovní podlahy a spodní částí dveří má být v rozmezí 3-12 mm (standardně je při výrobě počítáno s mezerou 10mm)
 6. Identifikační štítky se nýtují do připravených otvorů na straně u pantů a do rámu.
 7. Promasalové pásky se montují na kraj dveří po celém obvodu mimo spodní hrany dveří (u dvoukřídlích se dává na spoji mezi křídly pouze jedna páska)!
 8. Na závěr se doplní záslepky do otvorů pro hmoždinky.